Permetezőgép-biztonság

A biztonságos növényvédelem az, amiben a HARDI igazán specialista. A növényvédő szerek professzionális használata manapság a következő követelményeket vonja maga után:

  • Maximális biológiai hatás és kontrolszint
  • Minimális növényvédőszer-maradvány az élelmiszerekben
  • Minimális környezetvédelmi kockázat az elsodródásból és elfolyásból adódóan
  • A kapacitás, egyszerű használhatóság, biztonság és precizitás maximális figyelembe vétele
service-support-sprayer-safety.jpg
Permetezőgép feltöltése

Permetezőgép feltöltése

Növényvédő szerek betöltésekor mérsékelje a kockázatokat

A növényvédő szereket a szántóföldön juttassa be a permetezőgépbe, hogy:

- ily módon elkerülhesse a koncentrált vegyszerek sorozatosan ugyanazon a helyen történő kezelését

- kihasználhassa a talaj aktív lebontó képességét a kisebb kilöttyenések esetén

- el tudja kerülni a permetszerrel tele tartály közúti szállítását.

A permetezőgépen biztonságos zárható szekrényben szállítsa a vegyszereket. A vegyszergöngyölegekből történt esetlegesen kiömlött/kicseppent vegyszereket fel kell tudni fogni, össze kell tudni gyűjteni.

Vízzel történő feltöltés
A permetezőgép vízzel történő feltöltésekor kerülje el a túltöltés, illetve a vízforrásba történő vegyszervisszajutás kockázatát. Arra is nagyon gondosan kell ügyelni, hogy semmiképp se juthasson esetlegesen kiömlő vegyszer lefolyókba, kutakba, árkokba vagy felszíni vizekbe, hacsak a feltöltés nem egy olyan, speciális betonfelületen történik, aminek hatékony folyadékelvezető rendszere van egy biztonságos tárolóba.

A gyakorlatban az a legbiztonságosabb, ha a permetezőgépet különálló víztartályból töltik fel. Ha azonban mégis közvetlenül a közüzemi vagy magán vízhálózatról tölti fel a tartályt, ügyeljen arra, hogy a betöltőtömlő vége legalább 10 cm-re a permetezőgép betöltőnyílásának pereme fölött legyen rögzítve.

A permetezőgépet a töltés alatt – a túltöltés vagy egyéb kiömlés veszélye miatt – nem lehet felügyelet nélkül hagyni.

A permetezőgép töltése nem történhet nyílt vagy fúrt kutak közelében. Erre vonatkozóan ismerje meg a helyi szabályozást (Dániában például 25 m-es minimális biztonsági távolság betartása javasolt a helyi jogszabályok értelmében.

Annak érdekében, hogy minimalizálható legyen a folyamatosan azonos helyen keletkező kisebb kifolyások, csepegések környezetre gyakorolt káros hatása, a feltöltést ajánlatos mindig a szántóföldön végezni. Ha mégis a majorban végzek el ezt a műveletet, akkor erre füves területet ajánlatos előnyben részesíteni a köves vagy murvás területtel szemben. A legbiztonságosabb megoldás az, ha egy fedett helyen kialakított, elszeparált tartályba kötött elfolyórendszerrel rendelkező gépállásban végzik el ezt a műveletet.

Növényvédő szerek betöltése
A növényvédő szerek betöltésére is a szántóföldön, mindig más helyen célszerű sort keríteni. A koncentrált vegyszerek szállítását a major és a tábla között biztonságosan és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vegyszereket zárt szekrényben kell szállítani, amely fel tudja fogni az esetleges kiömléseket (mint a zárható szekrények a Commander Plus esetében). Egy ásó és egy műanyag zsák szintén előrelátó óvintézkedést jelent, mivel ezekkel fel lehet szedni az esetleges koncentrált vegyszerkiömlés által szennyezett felső talajréteget.

Ha a növényvédő szerek betöltésére otthon, a majorban kerül sor, akkor ezt a műveletet betonozott területen kell végrehajtani, amelyen speciális abszorbens granulátummal fel lehet szedni bármilyen vegyszerkiömlést. Ha ez nem lehetséges, akkor a betöltést egy erre kijelölt füves területen végezze, amelyen az esetlegesen kiloccsant vegyszer lebomlik. A permetezőgép majorból a táblára történő közlekedésekor a permetezőgép szivattyúja nem járhat, hogy biztosított legyen a rendszer nyomásmentessége.

Amikor a vegyszergöngyöleg kiürül, akkor ki kell öblíteni vagy a vegyszerbetöltő öblítőfúvókájával, vagy háromszoros, tiszta vízzel történő átöblítéssel. Mindkét esetben nagyon fontos, hogy az öblítés közben mozgassa a göngyöleget, hogy az öblítés teljesen hatásos legyen. Ha öblítőfúvókát alkalmaz, akkor az egy göngyölegre fordított öblítési időt a göngyöleg méretéhez kell igazítani, és a folyamat végén egy tiszta vízzel történő átöblítés biztosítja, hogy a göngyöleg az elvárásoknak megfelelően tiszta. Az öblítővizet a főtartályban lévő permetléhez kell hozzáadni. A kiöblített göngyölegeket biztonságosan kell tárolni, egy zárt szekrényben.

A permetezőgép belsejének tisztítása

Címkén található utasítások
Ha a címkén specifikus tisztítási módszer van feltüntetve, akkor azt be kell tartani. Az alábbiakban további általános útmutatás található. Tisztításkor soha ne felejtse el a kesztyű, az arcvédő és a műanyag kötény/vízálló ruházat viselését.

A permetezőgépben visszamaradó mennyiség
A permetezőgép tisztítása már a kalibrációval megkezdődik: ha a kalibrációt helyesen végezték, a permetezés végeztével a tartályban csak nagyon kevés vegyszernek szabad visszamaradni.

A szántóföldön történő tisztítás ösztönzése
Manapság a hangsúly a szántóföldön, a permetezőgép arra szolgáló eszközét használva történő tisztítás ösztönzésén van.

Néhány esetben a kis mennyiségű, tartályban visszamaradt permetlevet leengedték a gépből, és egy arra jogosult cég szolgáltatását igénybe véve helyezték el.

A maradék mennyiséget hígítsa fel, és permetezze ki egy olyan területre, amely a használati besorolását tekintve erre megfelel, és olyan módon, hogy a maximális fajlagos kijuttatási mennyiséget ne lépje túl. Vízzel történő tízszeres hígítás, és az előzőleg kezelt területre vagy ahhoz hasonló területre történő kipermetezés gyakran egyszerűen és praktikusan eleget tesz a fenti követelményeknek.

A szántóföldön végzendő gyors és egyszerű tisztítás első fontos előfeltétele egy specifikusan erre a célra szolgáló, a permetezőgépre szerelt öblítőtartály.

Szántóföldön történő tartálytisztítás öblítőtartállyal (napi rutinszerű művelet)

Az öblítőtartályban lévő víz leghatékonyabb felhasználása akkor valósul meg, ha a vizet 2–4 adagban használják fel: minden egyes öblítési művelethez a tartály felét, harmadát vagy negyedét használva. Fontos, hogy minden szelepet működtessenek az öblítési folyamat során, hogy a bennrekedt permetfolyadék a rendszerből mindenhonnan eltávolítható legyen.

Ha a permetezőgép fel van szerelve öblítőfúvókával, akkor ezt minden öblítéskor aktiválni kell, hogy a tartálybelső tisztítása a lehető leghatékonyabban történjen. Fontos, hogy a permetezőgépet a lehető legjobban ki kell üríteni minden átöblítést követően, hogy az öblítővíz újabb adagjával maximális hígító hatást lehessen elérni. Az öblítővizet az előzőleg kezelt táblára kell kipermetezni. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a növényvédő szerre megadott maximális dózist ne haladja meg az összesen kijuttatott mennyiség.

Öblítés öblítőtartály nélkül (naponta!)
Annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen a felhasznált, majd ezt követően kijuttatandó öblítővíz mennyiségét, a tartály a kapacitásának 10%-ának megfelelő vízzel történik a tartály belső öblítése. Ez a folyamat kétszer ismétlődik. A magas nyomású mosó hasznos segítséget biztosít. Minden egyes öblítési fázis után az öblítővizet egy közeli, környezetvédelmileg értéktelen területre lehet kipermetezni, amely ennek következtében nem szenved kárt, de amennyiben lehetséges, a korábban kezelt területen is ki lehet permetezni (preferált megoldás). Mielőtt az öblítővizet kijuttatnák, minden szelepet működtetni kell, hogy az öblítés teljes körű legyen. Ne felejtse el, hogy bármilyen módon is helyezi el a növényvédőszert tartalmazó folyadékot, az alkalmazott eljárásnak meg kell felelni a vonatkozó helyi szabályoknak és rendelkezéseknek. Különös tekintettel ügyeljen arra, hogy az öblítővíz ne kerülhessen árokba, szivárgókba vagy szennyvízbe.

A permetezőgép tökéletes áttisztítása egy adott növénykultúrában történő vegyszeralkalmazást követően, egy másikra való átállás előtt. Ahhoz, hogy biztonsággal lehessen elvégezni az olyan növények kezelését, amelyek nagyon érzékenyek az előzőleg permetezett növénykultúrában használt vegyszerre, elképzelhető, hogy a permetezőgép rendszerében megtapadt legkisebb hatóanyag-maradványokat is le kell bontani vegyi úton. Az erre szolgáló módszer le van írva a növényvédő szer címkéjén. Ezeket az utasításokat be kell tartani.

Egyébként 2 lehetőség áll rendelkezésre:
Tisztítás öblítőfúvóka nélkül: Töltse fel a főtartályt vízzel és a célra alkalmazható tisztítószerrel, például ammóniával, fehérítővel vagy kifejezetten tartálytisztításra való termékkel. Kapcsolja be a szivattyút, és hagyja, hogy a tisztítófolyadék 15 percig cirkuláljon az egész rendszerben. Működtessen minden szelepet: öntisztuló szűrővel rendelkező permetezőgépeken: növelje addig a nyomást, amíg a biztonsági szelep nem aktiválódik, majd csökkentse vissza a nyomást. A szórókereten lévő csövek és tömlők áttisztításának biztosítása érdekében ne feledje el rövid ideig működtetni a fúvókákat a folyamat során egy füves terület vagy az előzőleg kezelt növényállomány fölött. Hagyja így a permetezőgépet egy pár óráig, a vegyszermaradványok deaktiválódását biztosítandó. Az állásidő után a tisztítófolyadék kipermetezhető egy füves területre vagy a korábban kezelt táblára.

Szerelje le és távolítsa el az összes szűrőt és fúvókát, és helyezze el azokat egy olyan tisztítófolyadékot tartalmazó edényben, amilyet a tartály tisztítására is használt. Egy kis áztatást követően kefével meg lehet tisztítani az alkatrészeket, majd visszaszerelheti azokat a permetezőgépre. Végezetül az egész permetezőgépet át kell öblíteni tiszta vízzel, amit még mindig füves területre, vagy a korábban kezelt területre kell kipermetezni, ahol nem okoz kárt az esetleges maradvány vegyszertartalom.

Tisztítás öblítőfúvókával: töltse fel a tartályt kapacitásának 1/10-éig tisztítóoldattal. Kapcsolja be a tisztítófúvókát és hagyja a folyadékot cirkulálni a teljes rendszerben mintegy 15 percig, miközben minden kar és szelepet működésbe hoz. Ezt követően hajtsa végre azt a folyamatot, amelyet a „Tisztítás öblítőfúvóka nélkül” c. részben ismertettünk.

A környezetet védelme permetezés közben

A traktor elejére szerelt széljelző segít a kezelőnek a szélirány megállapításában és a szélerősség becslésében. Ily módon a kezelő képes felismerni a fokozott figyelmet követelő helyzeteket, és az esetleg fúvókacserét is igénylő szélerősséget.

Legyen vészforgatókönyve a kritikus helyzetekre, és próbálja megelőzni a problémákat. Például ha a szél még éppen alkalmas a permetezésre, de szélerősödést jeleznek előre, akkor elsőként a tábla szél alatti szélén végezze a permetezést.

Soha ne kíséreljen meg, és ne végezzen karbantartást a szántóföldön úgy, hogy permetlé van a tartályban.

Az ilyenkor a szabadba jutó permetlé nagyon könnyen maximális dózist meghaladó vegyszeradagot képez, amely elfolyhat, és szennyezheti a talajvizet vagy a környező felszíni vizeket, vagy steril talajterületek kialakulását okozhatja, amelyek évekig megmaradnak.

Kerülje el a túlpermetezést, mivel ez pazarlás, továbbá veszélyezteti a növényállományt és környezeti veszélyt is jelent. A maximális munkaszélességnél keskenyebb munkasávokon használja a szakaszoló szelepeket. Ha nem derékszögű sarkokkal rendelkező táblát permetez, akkor megéri odafigyelni a megfelelő keretszakaszok kikapcsolására, amikor a keretszakasz már kezelt terület fölött halad el a forgóhoz közeledve. A HARDI TRIPLET fúvókatartóknak vagy egy kikapcsolt helyzete, ha 0,5 m-nél keskenyebb szakaszonként kell vezérelnie a permetezési sávot, különösen például felszíni vizek mentén.

Külső tisztítás

Egy értéktelen, használaton kívüli füves terület megfelelő „szűrőként” szolgálhat az öblítőfolyadék permetezőgépből történő kijuttatására, és a permetezőgép és a traktor külsejének megtisztítására is megfelelő hely. A fű meggátolja a vegyszeroldat elvándorlását, és elősegíti a hatóanyag talajrészecskékhez való kötődését majd lebomlását. Ezért javasolt egy ilyen terület – évről évre más helyen történő – kialakítása és fenntartása a major közelében.

Egyéb lehetőségek
Egy másik lehetőség a legtöbb permetezőgép esetében a járulékos, a gépre külön felszerelt berendezések alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a permetezőgép szántóföldön történő külső tisztítását. Ez az egyébként preferálandó módszer még fejlesztés alatt áll, de az biztos, hogy az öblítőtartály kapacitásának egy részét ilyen esetben erre a célra tartalékolni kell.

A magas nyomású vízzel működő tömlők használhatók a gép legszennyezettebb részeinek (a tartály hátsó része, a szórókeretek és a kerekek) megtisztítására. A külső tisztítás gyakorisága olyan befolyásoló tényezőktől függ, mint a permetminőség, szélirány, a kitettségi idő és a hőmérséklet. A gyakorlat azt mutatja, hogy a szántóföldön történő tisztítás egy olyan rutinművelet, amely minden permetezési nap végén elvégzendő. Egy nagy jelentőséggel bíró tevékenység, amelynek elvégzése mind a személyes, mind a környezeti biztonság szempontjából nagyon fontos, mielőtt a permetezőgépet leállítanák.